Fakültelerine dönecek arkadaşlar için küçük bir uğurlama…

Melda KARAGÖZ’ün doktora tez savunması

Melda KARAGÖZ’ün doktora tez savunmasından

Arş. Gör. Demet Gülçiçek’in doktora tez savunmasından…

Arş. Gör. Sevilay Bulut’un doktora tez savunmasından…

Arş. Gör. Sevilay Bulut’un doktora tez savunmasından…

Arş. Gör. Yonca Koçmar’ın doktora tez savunmasından…

Uğurlamanın ardından…