Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün öncelikli ödevi, eğitim fakültelerine öğretim elemanı yetiştirme işlevini;  sanat, edebiyat, müzik, resim  gibi bilim disiplinlerinin akademik gelişimini ve bu alanlarda bilimsel nitelikli bilgi oluşturmayı geliştirerek sürdürmektir. Bu amaç odağında gelecek yıllarda, yeni bilimsel etkinliklere ve toplantılara öncülük etmek de Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün öncelikli ödevlerindendir.