1964 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, kimi zaman bölüm kimi zaman kürsü kimi zaman da anabilim dalı olarak her zaman yüksek lisans ve doktora eğitimi vermiştir. Lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmemesine karşın tüm lisans programlarındaki (İlköğretim Bölümü, Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü, Eğitim Programları Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü) zorunlu dersleri  (Sanat ve Eğitim, Edebiyat ve Eğitim, Dil ve Edebiyat Eğitimi, Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi, Müzelerde Eğitim, Yaratıcı Drama, Çocuk Edebiyatı vb.) yürütmüştür. 1965 yılından bu yana Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 1) Güzel Sanatlar Eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarını, 27/05/1999 tarihinden bu yana 2) Eğitimde Yaratıcı Drama tezsiz ve tezli yüksek lisans, 3) 31/07/2008 tarihinden bu yana da Türkçe Eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir.

1997’de tüm Eğitim Fakülteleri gibi Eğitim Bilimleri Fakültesi de yeniden yapılandırılmış, yüksek lisans, doktora ve doçentlik çalışmaları Güzel Sanatlar Eğitimi alanında olan 3 öğretim elemanı yeni kurulan İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’na geçmiştir. Bir Güzel Sanatlar Eğitimi alanı olan Yaratıcı Drama yüksek lisans programı da Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı’na taşınmıştır. Bütün bu farklı yapılanmalara ek olarak Rektörlüğe bağlı bir bölüm olan ve tüm üniversitenin 5/İ derslerini (resim, heykel, müzik) yürüten Güzel Sanatlar Bölümü 2013 yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’na bağlanmıştır.

Eğitim Bilimleri’nin bir alt dalı olan Güzel Sanatlar Eğitimi alanının odak noktası sanat yoluyla eğitim anlayışıdır. Bu eğitim anlayışında önemli olan bireyin uyumlu ve dengeli bir kişilik geliştirmesidir. Bireyin her tür yaratıcı anlatım biçimini ve öznelliğini özgürce geliştirebilmesi bu eğitim anlayışında önemsenir. Ayrıca uygulamaya ağırlık verilerek ve duyulardan yola çıkılarak eğitsel amaçlara ulaşılmaya çalışılır.

Sanat yoluyla eğitim anlayışında, tam ve uyumlu kişilik gelişiminin sağlanabilmesi için sanat, eğitsel amaçlar için kullanılan bir araç olarak yer alır.

Gelişmiş ülkelerde kapsamlı bir eğitim alanı olarak ortaya çıkan sanat eğitimi kavramı, 20. yüzyılın başlarından bu yana sanat eğitimi ve genel anlamda güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini kendisine konu edinen (resim, müzik, tiyatro, heykel, edebiyat, çocuk edebiyatı, müze eğitimi, drama eğitimi vb.), kuramsal ve uygulamalı çalışmaları bir arada ele alan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü içerisinde yapılanmış olan Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, son olarak YÖK’ün onayıyla 21.12.2015 tarihinde Güzel Sanatlar Bölümüne dönüşmüştür. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, şu anda Güzel Sanatlar Eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarını, yaratıcı drama tezli tezsizsiz yüksek lisans programlarını ve disiplinlerarası müze eğitimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının yanı sıra tüm üniversitenin zorunlu ve seçimlik lisans düzeyinde Türk Sanatı Tarihi, Müze Eğitimi, Sanat ve Estetik, Türk Musikisi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Müzik Öğretimi, Çocuk Edebiyatı, Yaratıcı Drama vb.  dersleri yürütmektedir.