MEB Müze Eğitimi Eğiticilerin Eğitimi programı kapsamında Türkiye genelinde eğitimler, MEB Okullarda seminer ve sunumlar.